DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

Chi tiết - DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

GÓI GIẢI PHÁP CK HR CONSULTING CUNG CẤP

CK - TUYỂN DỤNG

● Dịch vụ Tuyển dụng Đa quốc gia
● Dịch vụ Tuyển dụng Nhân tài
● Dịch vụ Tuyển dụng Số lượng
& Thương hiệu Nhà tuyển dụng


CK - PHÒNG NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI

● Quản trị Nhân sự - Tiền lương
● Quản trị Văn phòng
● Khoanh vùng Định vị Nhân tài
● Khảo sát Lương
● Kiểm tra Thông tin tham chiếu

CK - TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔ CHỨC

● Cơ cấu/Tái cơ cấu Sơ đồ tổ chức
● Hệ thống chức danh
& Mô tả công việc
● KPIs & Hệ thống đánh giá nhân sự
● Chính sách nhân sự/Đãi ngộ
● Khung lương/Thang bảng lương

CK - ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

● Đào tạo Nghiệp vụ nhân sự
● Đào tạo Kỹ năng mềm
● Quản trị Doanh nghiệpLiên hệ tư vấn

    PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

    Khách hàng nói gì về CK HR Consulting

    ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

    Liên hệ tư vấn

    Điền thông tin và gửi câu hỏi cho chúng tôi để được tư vấn.