Thông tin doanh nghiệp

Chi tiết - Thông tin doanh nghiệp

CK HR Consulting thông báo đến Quý khách hàng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Áp dụng từ 14/12/2023.

CK HR Consulting trân trọng thông báo mẫu hoá đơn Giá trị gia tăng. Áp dụng trước ngày 15/8/2023.

CK HR Consulting trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

CK HR Consulting trân trọng thông báo phát hành mẫu hoá đơn Giá trị gia tăng mới. Áp dụng kể từ ngày 15/8/2023.

Liên hệ tư vấn

Điền thông tin và gửi câu hỏi cho chúng tôi để được tư vấn.